Waterketen

Commissie Waterketen

Waterketen is binnen het Waterschap de poot die zich richt op de zuivering van ons afvalwater. In ons gebied vind je een groot aantal zuiveringen van heel groot tot klein, daarnaast zijn er veel transportleidingen die het vuile water bij de zuivering brengen, maar ook leidingen die schoon water afvoeren. Het schoonmaken van ons afvalwater is een ingewikkeld proces. Het zijn niet alleen grote schoonmaakbassins, maar het is ook een procesindustrie. Men doet veel aan duurzaamheid door voor een deel hun eigen energie te maken en te gebruiken. Een deel van de restproducten wordt elders weer gebruikt om grondstoffen voor andere producten te maken.