Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de Dijkgraaf en in ons geval 6 dagelijks bestuurders, bij ons worden deze Heemraden genoemd. De Dijkgraaf is te vergelijken met de burgemeester van uw woonplaats. Hij wordt ook benoemd door de kroon, zoals dat zo mooi heet. De minister van Verkeer en Waterstaat benoemt deze functionaris voor een periode van 6 jaar.

De ChristenUnie heeft na de verkiezingen van 2008 een werkfractie gevormd met de SGP, dit i.v.m. de grote werkdruk. Deze combinatie ChristenUnie/SGP zit in een brede coalitie met o.a. het CDA, VVD en Waternatuurlijk, Algemene waterpartij en een aantal fracties vanuit de zogenaamde geborgde zetels. Deze geborgen zetels zijn op voorhand (bij wet) toegewezen aan groeperingen die een extra groot belang hebben bij het waterbeheer (agrariërs, bedrijfsleven en natuurterreineigenaren). Goos den Hartog (SGP) zit namens onze fractie in het dagelijks bestuur.