Gebied

Kengetallen

Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Dat is het gebied waarin Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. De zorg voor de grote rivieren (Maas, Waal, Merwede, Rijn) behoort hier niet toe. Dit is een taak van Rijkswaterstaat.

Het waterschap is van oudsher veel bezig geweest met het waterbeheer in het landelijk gebied. Maar water in de stad is niet los te zien van het water in de polder. We hebben dan ook inmiddels het beheer van stedelijk water van enkele gemeenten in het rivierengebied overgenomen. De bedoeling is dat dit ook gaat gebeuren met het stedelijk water in de andere gemeenten in dit gebied.

Waterschap Rivierenland in cijfers:

algemeen

* 201.000 hectare groot
* 950.000 inwoners
* 38 gemeenten
* begroting 2005: 118 miljoen euro

water

* 3992 km sloten en weteringen in onderhoud
* 1617 stuwen
* 194 poldergemalen
* 140 km vaarwegen

zuivering

* 39 zuiveringsinstallaties
* 184 rioolgemalen
* 538 km persleiding

dijken en wegen

* 1070 km dijken
* 575 km verharde wegen en fietspaden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

Gemeenten in het rivierengebied

De volgende gemeenten liggen in het beheergebied van het waterschap Rivierland. In de veel van deze gemeenten in de ChristenUnie ook actief. Klik eens op uw gemeente om te zien of de ChristenUnie ook daar actief is.

Aalburg, Alblasserdam, Arnhem, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Groesbeek, Hardinxveld-Giessendam, Heumen, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Nederbetuwe, Neerijnen, Nieuw-Lekkerland, Nijmegen, Overbetuwe, Papendrecht, Sliedrecht, Tiel, Ubbergen, Vianen, Werkendam, West Maas en Waal, Wijchen, Woudrichem, Zaltbommel en Zederik.