Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de 22 gekozen leden, en uit 8 leden vanuit de zogenaamde geborgenzetels (meer hierover onder het kopje dagelijks bestuur) De ChristenUnie heeft een werkfractie met de SGP. Het werk van de algemene bestuursleden bestaat uit commissiewerk en de bestuursvergaderingen (8x per jaar)

De commissies zijn:

Seniorenoverleg
Dit is een overlegorgaan voor de fractievoorzitters en de Dijkgraaf.