Watersysteem

Commissie Watersysteem

Deze commissie gaat over ons oppervlakte water, dat moet schoon en voldoen aan alle normen, maar ook over de afvoer van overtollig water via stuwen gemalen naar de boezems en daarna via grote gemalen zoals aan de Kinderdijk naar de rivier. Toezicht op het onderhoud middels schouwen, zoals baggeren van alle watergangen en vaarten. Ook het stedelijke water valt hier onder. Peilbeheer is ook een taak van het watersysteem. Daarnaast komt er zeer binnenkort een taak bij, namelijk het ondiepe grondwater.

Het Watersysteem is in drie gebieden verdeeld. Oost, Midden en West. Drie heemraden hebben hierbij een taak. Waarom een dergelijke indeling?
Ons gebied kent een grote verscheidenheid aan landschappen. Van hoog naar laag gelegen gebieden. Heel verschillende peilgebieden.  Bovendien zijn er een groot aantal gemeenten waar mee samen gewerkt moet worden.

Dit is een goede oplossing waardoor het waterschap goed contact heeft met alle facetten van het gebied.