Waterkeringen en Wegen

Commissie Waterkeringen en Wegen

Waterkeringen en wegen houden zich bezig met de veiligheid van onze dijken zowel langs de grote rivieren als ook voor de z.g.n. secundaire dijken, dat zijn de dijken die dienen om o.a. het hoge water te keren van de Linge, de Graafstroom, Alblas en alle boezemkaden. Dat bestaat uit, dijkverbetering, Vernieuwing van een dijk, onderhoud van alle kunstwerken die het water moeten keren. Dat kan een heel klein sluisje zijn, maar ook de afsluiting van de A12 in de buurt van Culemborg. Ieder jaar heeft er 3 maal een schouw plaats om te controleren of alles nog op orde is. Om de 5 jaar moet de veiligheidstoets worden uitgevoerd. In een deel van ons gebied heeft het waterschap vanouds een wegentaak. Dat geldt voor alle wegen, geen gemeentewegen, provinciale of rijkswegen. Naast het onderhoud en soms de aanleg van een nieuwe weg of rotonde behoren daar ook fietspaden bij. Die laatste taak zal nog flink worden uitgebreid want de provincie Zuid-Holland heeft plannen en geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van fietspaden, vooral ook voor veilige schoolroutes.